അമ്പലപ്പുഴ പാല്‍പ്പായസം പേരുമാറ്റി ഗോപാലകഷായം ആക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തില്‍ തര്‍ക്കം തുടരുന്നു

അമ്പലപ്പുഴ പാല്‍പ്പായസത്തിന്റെ പേര് ഗോപാല കഷായം എന്നാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള തീരുമാനത്തില്‍ തര്‍ക്കം തുടരുന്നു. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് തീരുമാനത്തിനെതിരെ ക്ഷേത്ര ഭരണ