നിയുക്ത മേയര്‍ ആര്യാ രാജേന്ദ്രന് ആശംസകളുമായി ശശി തരൂര്‍

രാജ്യത്തെ 25 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള 51 ശതമാനം യുവതയ്ക്ക് ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കാനുള്ള സമയം കൈ വന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.