ഭാര്യയും അമ്മയും തമ്മിലുളള തർക്കം; അമ്മയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മകൻ തൂങ്ങി മരിച്ചു

ഭാര്യയും അമ്മയും തമ്മിലുളള തർക്കം; അമ്മയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മകൻ തൂങ്ങി മരിച്ചു

ഓൺലൈനിൽ ഗെയിം കളിച്ച് കടബാധ്യത വരുത്തിയത് 78 ലക്ഷം; യുവാവ് കിണറ്റിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തു

പോകർബാസി എന്ന് പേരുള്ള ഗെയിം കളിക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കളോടും ബന്ധുക്കളോടും ഇദ്ദേഹം 78 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങി.