നായാട്ടിനിടെ അബദ്ധത്തില്‍ വെടിയേറ്റ് സുഹൃത്ത് മരിച്ചതിൽ മനംനൊന്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യത് നാല് സുഹൃത്തുക്കള്‍

നായാട്ടിനിടെ അബദ്ധത്തില്‍ വെടിയേറ്റ് സുഹൃത്ത് മരിച്ചതിൽ മനംനൊന്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യത് നാല് സുഹൃത്തുക്കള്‍

ഗുജറാത്തിലെ സ്കൂള്‍ പരീക്ഷാ ചോദ്യം, ‘മഹാത്മാഗാന്ധി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എങ്ങിനെ?’ ; വിവാദമാകുന്നു

സ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തിയ ഇന്റണൽ പരീക്ഷയ്ക്കിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിജി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്ന ചോദ്യം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.