രോഗത്തിനെ സിക്സറിന് പറത്തി യുവി നാട്ടിലേയ്ക്ക്

അമേരിക്കയിലെ ആരാധകർക്ക് നടുവിൽ യുവരാജ് ഇന്ത്യക്കാർ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തിരുന്ന ദിനം തിങ്കളാഴ്ച വന്നെത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.സിക്സറുകളുടെ കുളിർമഴ പെയ്യിച്ച് ഇന്ത്യൻ