ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് കാവി നിറമുള്ള അടയാളം പതിക്കണം: കോടതിയിൽ പൊതു താത്പര്യ ഹർജി

പൂര്‍ണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിര്‍മ്മിച്ച ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് കാവിനിറമോ ഓറഞ്ച് നിറമോ ഉള്ള കോഡുകള്‍ നല്‍കണമെന്നാണ് ഹര്‍ജിയിലുള്ളത്...