ഐ.എന്.പി.എ നേത്രത്വത്തില് കളക്ട്രേറ്റ് മാര്ച്ച് ഫെബ്രുവരി 4 ന്

പത്തനംതിട്ട:- മൊറോട്ടോറിയം കാലയളവില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയിന്മേല്‍ ബാങ്കുകളും റവന്യു അധികാരികളും ജപ്തി- നിയമനടപടികള് കൈക്കോള്ളുന്നതിനെതിരെ ഇന്ത്യന്‍ നഴ്സസ് പേരന്റ്സ് അസോസിയേഷന്‍