പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പുതിയ പ്രതിഷേധം; തമിഴ്നാട്ടില്‍ ഒരു കോടിയിലേറെ ജനങ്ങളുടെ ഒപ്പ് ശേഖരിക്കാന്‍ ഡിഎംകെ

ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ എംകെ സ്റ്റാലിന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലമായ കോലത്തൂരില്‍ നിന്ന് ഒപ്പു ശേഖരണ ക്യാമ്പയിന് ഇന്ന്