കോള്‍ഗേറ്റ് ടൂത്ത്‌പേസ്റ്റ് കാന്‍സറിന് കാരണമാകുമെന്ന് പഠനം

ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങള്‍ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന കോള്‍ഗേറ്റ് ടോട്ടല്‍ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ക്യാന്‍സറിനു കാരണമാകുമെന്ന് പഠനം. ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആക്ട്