കൊളംബിയയില്‍ ഗറില്ല ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ഏഴ് സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

കൊളംബിയയില്‍ ഗറില്ല ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ഏഴുെസെനികര്‍  ഉള്‍പ്പെടെ  മൂന്ന് ഇടത് വിമതര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.   പ്രട്ടോറിയ  നഗരത്തിലെ  സൈനിക കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ ആക്രമത്തിനു പിന്നില്‍