സിറിയ: കോഫി അന്നന്‍ രാജി വച്ചു

സിറിയയിലെ യുഎന്‍ ദൂതന്‍ കോഫി അന്നന്‍ രാജിവയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഈ മാസം 31ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി തീരും. പിന്നീട് തുടരാന്‍