പെരുമാറ്റചട്ട ലംഘനം; സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനില്‍ പരാതി

തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയഭീതിയില്‍ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന നടപടി സുരേഷ്ഗോപി അവസാനിപ്പിക്കണം