തേനീച്ച കൂടുകൂട്ടിയത് കോക്പിറ്റിൽ; ജല പീരങ്കിയുമായി അഗ്നിശമന സേന; വിചിത്ര കാരണത്താൽ വിമാനം വൈകി എയർ ഇന്ത്യ

ഈ റൂട്ടിൽ പോകേണ്ടിയിരുന്ന എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ 743 വിമാനത്തിന്‍റെ കോക്പിറ്റ് ചില്ലുകളിലാണ് ഒരു പറ്റം തേനീച്ച കൂട് വച്ചത്.