കല്‍ക്കരിപ്പാടം തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍

ഊര്‍ജ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ടാറ്റയ്‌ക്കും അനില്‍ അംബാനിയുടെ റിലയന്‍സിനും കല്‍ക്കരിപ്പാടം അനുവദിച്ചതായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.  പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കല്‍ക്കരി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന