വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയാൽ ജപ്തി; സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ അധികാരം എടുത്തുകളയും: മുഖ്യമന്ത്രി

വായ്പ മുടങ്ങിയ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരുടെ കടങ്ങളെങ്കിലും എഴുതിത്തള്ളാൻ സർക്കാർ തയാറാകണമെന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് അവതരിപ്പിച്ച ഐസി ബാലകൃഷ്ണൻ

ഇന്ന് സഹകരണ ഹര്‍ത്താല്‍

ഇന്‍കംടാക്‌സ് അധികൃതര്‍ സഹകരണ ബാങ്കുകളില്‍ നടത്തുന്ന റെയ്ഡില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചും സഹകരണ മേഖലയെ ടാക്‌സ് വിമുക്തമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും കേരളാ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍