യുദ്ധവാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം; ബിബിസിയും സിഎന്‍എന്നും റഷ്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു

ഭരണകൂടം വാര്‍ത്താവിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയതിൽ രൂക്ഷവിമര്‍ശനം ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് വാര്‍ത്ത ചാനലുകളുടെ ഈ നടപടി.