രാജ്യത്തെ ക്യാമ്പസുകളെ നിരീഷിക്കുക; ഡിജിപിമാര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി മോദിയും അമിത് ഷായും

ഇതിനായി ധാരാളം നിര്‍ദേശങ്ങളാണ് ഡിജിപിമാര്‍ക്ക് ആക്ഷന്‍ പോയിന്റുകളായി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.