കേരളത്തില്‍ അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ്‌കൂളുകള്‍ അടയ്ക്കാന്‍ ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവ്

സംസ്ഥാനത്ത് അംഗീകാരമില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സ്‌കൂളുകളും അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവിട്ടു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെയോ, സി.ബി.എസ്.സി, ഐ.സി.എസ്.സി

കൊവിഡ്: ആന്ധ്രാ അതിര്‍ത്തിയിൽ മതില്‍ കെട്ടി അടച്ച് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍

ജനങ്ങളുടെയും വാഹനങ്ങളുടെയും അന്തര്‍ സംസ്ഥാന യാത്രകള്‍ തടയുന്നതിന് സംസ്ഥാന പാതയിലാണ് മതില്‍ കെട്ടി അടച്ചത്.