സൂക്ഷിച്ചോളൂ, നാളെ നാല് ഡിഗ്രിവരെ ചൂട് കൂടാൻ സാധ്യത: നാലു ജില്ലകൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം

കണ്ണൂരും കാസര്‍കോടും സാധാരണ താപനിലയേക്കാള്‍ നാലു ഡിഗ്രി വരെ അധിക ചൂട് അനുഭവപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്...