മഴക്കാലമാണ്, അതീവ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തണം; സംസ്ഥാനത്ത് ജൂണ്‍ 5, 6 തീയതികളില്‍ ശുചീകരണ യജ്ഞം

മഴക്കാലപൂര്‍വ ശുചീകരണവും പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധവും ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം.വി. ഗോവിന്ദന്‍ മാസ്റ്റര്‍, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ

പേട്ടയിൽ മാലിന്യ നിർമാർജ്ജന പദ്ധതിയ്ക്ക് ഇന്നു തുടക്കം

സമ്പൂർണ്ണ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ‘ശുചിത്വ സുന്ദരനാട്‘ പദ്ധതിക്ക് ഈരാറ്റു പേട്ടയിൽ ഇന്ന് തുടക്കം.ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് നാലിനു