റേഷന്‍ കടകളിലെ വിജിലന്‍സ് റെയ്ഡ്: വ്യാപക ക്രമേക്കേട് കണ്‌ടെത്തി

സംസ്ഥാനത്തെ സിവില്‍ സപ്ലൈസ് ഓഫീസുകളിലും റേഷന്‍ കടകളിലും വിജിലന്‍സ് നടത്തിയ മിന്നല്‍ പരിശോധനയില്‍ വ്യാപക ക്രമക്കേട് കണ്‌ടെത്തി. വയനാട്ടിലെ ഒരു