വീല്‍ചെയറിലിരുന്ന ഭിന്നശേഷി യാത്രക്കാരിയോട് എഴുന്നേല്‍ക്കാന്‍ ആവശ്യം; വിമാനത്താവളത്തിലെ ദുരനുഭവം പങ്കുവെച്ച് യുവതി

കൈവശമുള്ള രേഖകള്‍ കാണിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവര്‍ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.