കനത്ത ചൂടിൽ നിന്നും ആശ്വാസമായി നാളെ മുതൽ മാധ്യാഹ്ന വിശ്രമം

ദോഹ:കനത്ത ചൂടിൽ നിന്നും ആശ്വാസമായി രാജ്യത്ത് നാളെ മുതൽ മധ്യാഹ്ന വിശ്രമ നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ചു.കനത്ത വേനലില്‍ പുറം ജോലികളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന

നഗരത്തിൽ വൻ കവർച്ച

തിരുവനന്തപുരം:സിറ്റി കമ്മിഷ്ണറുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നും 100 പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും 20000 രൂപയും കവർച്ചചെയ്തു.പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് സിറ്റി മിഴുവൻ