ചൈനയില്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ക്ക് കൈമുതല്‍ തോക്കിന്റെ ശക്തി മാത്രം; ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശത്തില്‍ ദലൈലാമ

നിലവിൽ ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബുദ്ധമതക്കാര്‍ ഉള്ളത് ചൈനയിലാണെന്നും ശരിയായ ബുദ്ധിസം തങ്ങളുടേതാണെന്ന് ചൈനയിലെ ബുദ്ധമതക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ മനസിലാക്കി വരികയാണെന്നും