ഇങ്ങനേയും ചിത്രങ്ങളോ? ചോ നീയൊരു സംഭവം തന്നെ

ചൈനീസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയായ ഹിക്കാരു ചോ എന്ന ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരിയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളിലെ സംസാര വിഷയം. പക്ഷേ ചോ