കർണാടകയിൽ വൻ പെൺവാണിഭ റാക്കറ്റ് പിടിയിൽ; 12 യുവതികളെ രക്ഷപെടുത്തി; രണ്ടുപേർ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ

പ്രജ്വാൽ എന്ന് പേരുള്ള ഹോട്ടൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പെൺവാണിഭ സംഘം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്.