നാട്ടകാർ നോക്കി നിൽക്കേ റോഡിൽ വച്ച് യുവാവിനെ കുത്തി: അരമണിക്കൂറിലേറെ റോഡിൽ കിടന്ന യുവാവ് ഒടുവിൽ മരിച്ചു

ജയറാമിൻ്റെ ഇടതു കാലിനാണു കുത്തേറ്റത്. കാഴ്ച കണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ഭീതി മൂലം നാട്ടുകാർ അടുത്തില്ല...