ചെെനീസ് ഉത്പന്നങ്ങൾ നമുക്കു വേണ്ട: ചെെനീസ് ഉത്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുവാനുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് കേരളത്തിലെ ഒരു പഞ്ചായത്ത്

പൊടിമോൻ അഷ്റഫ് പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഐകകണ്ഠേന കൈയ്യടിച്ച് പാസാക്കുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു...

കൊവിഡ് 19; ചൈനീസ് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ മടിച്ച് ജനങ്ങള്‍, വൈറസ് പകരുമോയെന്ന് സംശയം

വിപണിയേയും കൊവിഡ് ബാധ കീഴടക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന്. പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനയില്‍ നിന്ന് സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ ആശങ്കപ്പെടുകയാണ് ജനങ്ങള്‍. ഓണ്‍ലൈനായി