ചൈനീസ് സ്‌കൂളുകളില്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ക്കു പകരം ഇനി ഐപാഡ്

ചൈനീസ് സ്‌കൂളുകളില്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ക്ക് പകരം ഐപാഡുകള്‍ പഠനോപാധിയായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തിന് സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്‌മെന്റുകള്‍ അനുമതി നല്‍കി തുടങ്ങി. സെപ്റ്റംബറില്‍