ചൈനീസ് ഉത്പ്പന്നങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുന്നവരുടെ കാലുകള്‍ തല്ലിയൊടിച്ച് വീടിന് തീയിടണം: ബിജെപി നേതാവ് ജോയ് ബാനര്‍ജി

നമ്മൾ ചൈനയെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം. ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പ്പന്നങ്ങളെ നാം ബഹിഷ്‌ക്കരിക്കണം.