വന്‍മതിലിന്റെ ഭാഗം തകര്‍ന്നു വീണു

ലോക പ്രശസ്തമായ ചൈനയിലെ വന്‍മതിലിന്റെ ഒരുഭാഗം കനത്തമഴയെത്തുടര്‍ന്ന് തകര്‍ന്നു. വടക്കന്‍ ചൈനയിലെ ഹെബെയ് പ്രവിശ്യയില്‍ ഡാജിംഗ്‌മെ ന്‍ മേഖലയിലെ ഇടിഞ്ഞ