മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം ചൈനീസ് അതിര്‍ത്തിയില്‍ പിടിച്ചെടുത്തത് സുപ്രധാനമായ 6 കേന്ദ്രങ്ങള്‍

വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎൻഐയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരംകഴിഞ്ഞ മാസം 29 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ ആറ് പുതിയ താവളങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ

ഇന്ത്യന്‍ അതിർത്തിയിൽ ചൈന കടന്നുകയറിയിട്ടില്ല; നമ്മുടെ സൈന്യം ചൈനയ്ക്ക് ശക്തമായ മറുപടി നല്‍കി: പ്രധാനമന്ത്രി

നമ്മുടെ അതിർത്തിയിൽ ചൈന കടന്നുകയറുകയോ ഒരു സൈനിക പോസ്റ്റിൽ പോലും അവർ അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.