കണ്ണിലും മൂക്കിലും ചെവിയിലും മുളകുപൊടി തിരുകി ലഹരി കണ്ടെത്തിയിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു

ചുണ്ടിനും മോണയ്ക്കുമിടയില്‍ തിരുകി വെച്ച് ലഹരികണ്ടെത്തുന്ന ശംഭു ഖൈനി പാന്‍മസാലയുടെ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അതിലും വീര്യം കൂടിയ വസ്തുക്കളിലും അതുവയ്ക്കാന്‍