ഭക്ഷണത്തിനായി കുട്ടികളെ വില്‍ക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ അഫ്ഗാൻ ജനത; ലോകരാജ്യങ്ങളോട് സാമ്പത്തിക സഹായം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് യുഎന്‍

അതിഭീകരമായ പട്ടിണിയാണ് അഫ്‌ഗാനിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഭക്ഷണം വാങ്ങുന്നതിനായി രാജ്യത്ത് ചില കുടുംബങ്ങള്‍ കുട്ടികളെ വില്‍ക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്