അപ്പൂപ്പാവകാശ കമ്മീഷൻ: ബാലാവകാശ കമ്മീഷനെതിരെ ജ്യോതികുമാര്‍ ചാമക്കാല

വാളയാറില്‍ രണ്ട് കുരുന്നുകളെ കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ട് അനങ്ങാത്ത ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ കുട്ടിയുടെ വിഷയത്തില്‍ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇടപെട്ടെന്നു