ശരണ്യയെ കൊണ്ട് ഭീമമായ തുക ബാങ്ക് വായ്പ എടുപ്പിക്കുക, ആ പണം കൊണ്ട് പുതിയ കാമുകിക്കൊപ്പം ജീവിക്കുക: ശരണ്യയുടെ കാമുകൻ നിധിൻ്റെ പദ്ധതിയിങ്ങനെ

ഫോണിലും വാട്‌സ്ആപ്പിലും ശരണ്യയും നിധിനും നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. വിളിക്കുകയും സന്ദേശങ്ങള്‍ കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്....