ചെന്നൈയിൽ നിർബന്ധിത ബാലവേല ചെയ്തിരുന്ന 52 കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 61 തൊഴിലാളികളെ മോചിപ്പിച്ചു

ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ ആഭരണ നിര്‍മാണ യൂണിറ്റുകളില്‍ നിർബന്ധിത ജോലിക്ക്​ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന 52 കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 61 വടക്കേന്ത്യന്‍ തൊഴിലാളികളെ ചെന്നൈ

ഇന്ന് ലോക ബാലവേല വിരുദ്ധ ദിനം; ഇന്ത്യയില്‍ ബാലവേല ഇല്ലാതാകാന്‍ 100 വര്‍ഷമെടുക്കുമെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഇന്ത്യയില്‍ ബാലവേല നിരോധനം നിലവിലുണെ്ടങ്കിലും ഇതു പൂര്‍ണമായി ഇല്ലാതാകാന്‍ നൂറുവര്‍ഷമെങ്കിലും എടുക്കുമെന്നു ചൈല്‍ഡ് റൈറ്റ്‌സ് ആന്‍ഡ് യുഎന്ന സംഘടനയുടെ പഠന