കുട്ടിയെ ഒരാള്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി റെയില്‍വേ പോലീസില്‍ പരാതി; കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാന്‍ മൂന്നു മണിക്കൂർ റെഡ് സിഗ്നലില്ലാതെ സഞ്ചരിച്ച് രപ്തിസാഗര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്; ഒടുവിൽ വെളിപ്പെട്ടത് കുടുംബ വഴക്കും

കുട്ടിയെ ഒരാള്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി റെയില്‍വേ പോലീസില്‍ പരാതി; കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാന്‍ മൂന്നു മണിക്കൂർ റെഡ് സിഗ്നലില്ലാതെ സഞ്ചരിച്ച് രപ്തിസാഗര്‍