ഒരു ഓട്ടോയില്‍ കൊള്ളാവുന്ന ആളുകള്‍ മാത്രമേ ഡല്‍ഹി നിയമസഭയില്‍ ബി.ജെ.പിക്കുള്ളുവെന്ന് ചേതന്‍ ഭഗത്

ഒരു ഓട്ടോയില്‍ കൊള്ളാവുന്ന ആളുകള്‍ മാത്രമേ പുതിയ ഡല്‍ഹി നിയമസഭയില്‍ ബിജെപിക്കുള്ളുവെന്ന് എഴുത്തുകാരന്‍ ചേതന്‍ ഭഗത്. മുന്‍പ് ബിജെപിയുടെ നിലപാടുകള്‍ക്കും