പഴയകാലം തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാന്‍ ബാജാജിന്റെ ചേതക് വീണ്ടും ഇന്ത്യന്‍ നിരത്തുകളിലെത്തുന്നു

ഇന്ത്യന്‍ വാഹന വിപണിയെ ഒരുകാലത്ത് അടക്കി വാണിരുന്ന റോഡിലെ സൂപ്പര്‍താരം വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുന്നു. 1970 കളില്‍ വാഹനവിപണിയില്‍ തരംഗം തീര്‍ക്കുകയും