കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് 150 ഡോളര്‍ മുടക്കാന്‍ തയ്യാറാണോ? എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്വനാഥന്‍ ആനന്ദുമായി ചെസ് കളിക്കാം

ആനന്ദിന് പുറമേ കൊനേരു ഹംപി, പി ഹരികൃഷ്ണന്‍, ബി ആഥിപന്‍, വിദിത്ത് ഗുജറാത്തി എന്നിങ്ങിനെ 11 താരങ്ങളാണ് ഏറ്റുമുട്ടാന്‍ തയ്യാറായി