തന്നെ നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കണമെന്നും അപ്പോള്‍ താന്‍ ബോധപൂര്‍വം കള്ളം പറഞ്ഞെന്നു ആരും പറയില്ലെന്നും ചെറിയാന്‍ ഫിലിപ്പ്

ബിന്ദു കൃഷ്ണ തനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്താല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ നാറുമെന്ന് ചെറിയാന്‍ ഫിലിപ്പ്. എന്നെ നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം. എന്നാല്‍