ചെക്ക് കേസ് പിൻവലിക്കുന്നതിൽ ബാങ്കിന് വീഴ്ച; ദുബായില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മലയാളിക്ക് 19 ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കോടതി വിധി

വിനോദ് 2008 ൽ ദുബായ് മഷ്റിഖ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് 83,000 ദിർഹം വായ്പയും ഇതിന് പുറമെ 5,000 ദിർഹത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ്