തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡിസിസി നേതാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗുണ്ടാ കൂട്ടായ്മ: പങ്കെടുത്തവർ ഓംപ്രകാശ്,പുത്തൻപാലം രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ

തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ കൗൺസിലർ സിനിയുടെ ഭർത്താവും ഡിസിസി അംഗവുമായ ചേന്തി അനിയുടെ വീട്ടിലാണ് ഓംപ്രകാശ്, പുത്തൻപാലം രാജേഷ് തുടങ്ങിയ ഗുണ്ടകളുടെ