ചെങ്ങറ ആയിരം പേര്‍ക്കു കൂടി ഭൂമി

തിരുവനന്തപുരം: ചെങ്ങറ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി ആയിരം പേര്‍ക്കു കൂടി 25 സെന്റ് ഭൂമി നല്‍കാന്‍ മന്ത്രിസഭായോഗം തത്വത്തില്‍ തീരുമാനിച്ചു. പിഎസ്സി