ചെമ്പഴന്തി മുസ്ലീം ജമാഅത്തിന്റെ പുറംപള്ളി ഉദ്ഘാടനവും മതവിജ്ഞാന സദസ്സും

റമളാന്‍ സന്ദേശങ്ങള്‍ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നതിനായി ചെമ്പഴന്തി മുസ്ലീം ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പുറംപള്ളി ഉദ്ഘാടനവും മതവിജ്ഞാന സദസ്സും 2012 ജൂണ്‍ 30 മുതല്‍