യുവാക്കള്‍ നന്മുടെയും സത്കര്‍മ്മങ്ങളുടെയും പാതയിലേക്ക് വരണം: നൗഷാദ് ബാഖവി ചിറയിന്‍കീഴ്

തിന്മ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തില്‍ മാറ്റത്തിന്റെ പടപ്പാട്ട് പാടാന്‍ യുവതലമുറ നന്മയുടെയും സത്കര്‍മ്മങ്ങളുടെയും പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് സത്സ്വഭാവികളായി മാറണമെന്ന് എ.എം.

ശ്രീനാരായണ അന്തര്‍ദേശീയ പഠനകേന്ദ ആസ്ഥാന മന്തിരം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

ശ്രീനാരായണ അന്തര്‍ദേശീയ പഠനകേന്ദ ആസ്ഥാന മന്തിരം ചെമ്പഴന്തിയില്‍ ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു. ബഹു. സാംസ്‌കാരിക