മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഹാന്‍റ് സാനിറ്റൈസര്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന കെമിക്കല്‍ സോണിൽ തീപിടിത്തം; രണ്ട് മരണം

ജനങ്ങൾക്കായി ഹാന്‍റ് സാനിറ്റൈസര്‍, ഹാന്‍റ് വാഷ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന കെമിക്കല്‍ സോണിലാണ് തീപ്പിടുത്തമുണ്ടായത്.