മാലിന്യവണ്ടികള്‍ ഇന്നും തടഞ്ഞു; ചേലോറയില്‍ സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ

കണ്ണൂര്‍ ചേലോറ ട്രഞ്ചിംഗ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇന്നും നാട്ടുകാര്‍ തടഞ്ഞു. സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള 300 ലധികം നാട്ടുകാര്‍