ഐ.ഒ.സി. പ്ലാന്റ്‌ പൂട്ടി

കോഴിക്കോട്‌ ചേളാരി ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്റെ പാചകവാതക ഷില്ലിങ്‌ പ്ലാന്റ്‌ കമ്പനി അധികൃതര്‍ വീണ്ടും പൂട്ടി. പ്ലാന്റ്‌ അടക്കാനുണ്ടായ കാരണം